Byggeprosessen

Hvordan komme i gang

Her kan du lese mer om veien mot en Vekstloop for din bedrift.

fase 1
Vi starter med å investere i deg.
Byggeperioden for din nye Vekstloop varer 5-8 uker og er delt inn i ulike steg som eksempelvis design, tekst, utvikling og markedsføring.
Selve byggeprosessen vil kreve lite involvering fra din side og alle utgifter underveis vil dekkes av Vekstloop. Med en nytenkende prismodell er vi villig til å dele risiko og overta store deler av ansvaret for at du skal lykkes.
Dette er vår investering i deg.
fase 2
Tid for å trene din nye Vekstloop.
Så snart din nye Vekstloop er lansert starter arbeidet med å trene den opp til å prestere optimalt. Basert på en rekke eksperimenter vil vi lære din Vekstloop til å forstå hvem kundene dine er, og hva som får dem til å ta kontakt med deg.
Målet er å skape et topptrent markeds-maskineri som viser bedriften fra sin beste side. Et system som jobber hver dag hele uken med å finne nye kunder og øke salget.
I denne fasen bruker vi tall og statistikk for å ta gode beslutninger, og legger følelser til side.
fase 3
Tid for skalering og vekst.
Målet med en Vekstloop er å nå Fase 3. Dette er den hellige gralen for en hver bedrift hvor man har et markeds-maskineri som gir skalerbare og repeterbare salgsresultater.
Når salget øker får du mer penger til å bruke på markedsføring. Dette gir igjen økt trafikk, som resulterer i mer salg, som igjen gir mer penger til markedsføring….Vi kan ikke garantere at alle bedrifter når Fase 3, men vi kan love at vi vil gjøre vårt aller beste.
Det handler om å ta vare på investeringen vår.
Klar for takeoff

God fornøyelse!