Byggeprosessen

Hvordan komme i gang

Her kan du lese mer om veien mot en Vekstloop for din bedrift.

fase 1
Vi starter med å investere i deg.
Byggeperioden for din nye Vekstloop varer 6-8 uker og er delt inn i ulike steg som eksempelvis design, tekst, utvikling og markedsføring.
Selve byggeprosessen vil kreve lite involvering fra din side og de store utgiftene (200-250 timer) vil dekkes av Vekstloop, du betaler kun din faste månedspris. Med en nytenkende prismodell er vi villig til å dele risiko og overta store deler av ansvaret for at du skal lykkes. Vi blir ekte partnere på denne reisen.
Dette er vår investering i deg.
fase 2
Tid for å optimalisere din nye Vekstloop.
Så snart din nye Vekstloop er lansert starter arbeidet med å trene den opp til å prestere optimalt. Basert på en rekke eksperimenter vil vi lære din Vekstloop til å forstå hvem kundene dine er, og hva som får dem til å ta kontakt med deg.
Målet er å skape et topptrent markeds-maskineri som viser bedriften fra sin beste side. Et system som jobber hver dag hele uken med å finne nye kunder og øke salget.
I denne fasen bruker vi tall og statistikk for å ta gode beslutninger, og legger følelser til side.
fase 3
Tid for skalering og vekst.
Målet med en Vekstloop er å nå Fase 3. Dette er den hellige gralen for en hver bedrift hvor man har et markeds-maskineri som gir skalerbare og repeterbare salgsresultater.
Når salget øker får du mer penger til å bruke på markedsføring. Dette gir igjen økt trafikk, som resulterer i mer salg, som igjen gir mer penger til markedsføring….Vi kan ikke garantere at alle bedrifter når Fase 3, men vi kan love at vi vil gjøre vårt aller beste for å komme der.
Det handler om å ta vare på investeringen vår.
Klar for takeoff

God fornøyelse!