JOBBMULIGHETER

Vil du bli med å bygge tidenes beste markedsføringsprodukt?

Vekstloop vokser hurtig og vi trenger flere flinke folk som ønsker å bli med på reisen. Se på oversikten under om du finner en beskrivelse som passer for deg.

TEKSTFORFATTER

Selvdreven tekstforfatter med kommersiell teft.

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi flere dyktige tekstforfattere som kan skrive tekst som selger.

Kort om din rolle
Du vil jobbe selvstendig og fungere som en språklig bro mellom ulike kunder og design-avdelingen. Din hovedoppgave vil være å destillere kundens produkt, og omsette denne innsikten til kort og overtalende språk. Teksten du produserer vil i hovedsak brukes til å bygge landing-sider og annonser som er optimalisert for konvertering.
Hverdagen som tekstforfatter
Du vil ha tilgang til et solid og velprøvd malverktøy for å strukturere alt arbeid som må gjøres. Du vil jobbe parallelt med et tam av prosjektledere, designere, utviklere og digitale markedsførere, som alle ønsker å se at du både trives og mestrer din nye rolle.
Ta en prat med oss
For å finne ut om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Det er en fordel om du legger ved prosjekter eller arbeid som du mener vil være relevant for å løse oppdraget.

Vi ser frem til å høre fra deg!
Prosjektleder

Systematisk prosjektleder med gode kommunikasjonsfe
rdigheter.

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi flere dyktige prosjektledere

Kort om din rolle
Du vil ha ansvar for en rekke ulike Vekstloop byggeprosjekter fra start til slutt. En typisk byggeperiode for en ny Vekstloop varer mellom 5-8 uker, og du vil være kundens kontaktpunkt i denne perioden. Du vil fungere som et bindeledd mellom kunden og vårt team av tekstforfattere, designere, utviklere og digitale markedsførere. Din primære oppgave er å sørge for at kunden får en fantastisk opplevelse gjennom hele byggeprosjektet, og sørge for at alle oppgaver blir gjort til riktig tid.
Hverdagen som prosjektleder
Selv om du vil være ansvarlig for produksjonen, er det ikke et krav til at du skal produsere så mye selv. Derfor er dine viktigste egenskaper at du er en god menneskekjenner, som kan kommunisere både skriftlig og muntlig på en trygg og forståelig måte. Du må være super-strukturert og elske To-do lister. Du vil få en rekke mal-verktøy som vil støtte deg på veien, men du må også ha evner til å tenke selv og jobbe selvstendig.
Ta en prat med oss
For å finne u om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Det er en fordel om du legger ved en detaljert beskrivelse av hvorfor du passer til denne rollen.

Vi ser frem til å høre fra deg!
Digital markedsfører

Drivende dyktig digital markedsfører.

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi å styrke teamet med flere dyktige digitale markedsførere.

Kort om din rolle
Du vil ha ansvar for en portefølje av eksisterende kunder og sørge for at kundens Vekstloop presterer optimalt. Du vil være kundens primære kontaktpunkt etter lansering, og din hovedoppgave er at resultatene til kunden skal bli bedre over tid. Så enkelt, og så vanskelig.
Hverdagen som digital markedsfører
For å kunne trene opp kundens Vekstloop til å prestere bedre over tid, vil du ha tilgang til en rekke ulike systemer, prinsipper og metoder. Du vil også styre annonsene til alle dine kunder og må derfor være godt kjent med annonseverktøy som Google, Facebook, LinkedIn og Snapchat. Du må kunne tenke selvstendig, og legge planer på hva som må gjøres på kort og lang sikt for å optimalisere resultatene. Jobben du gjør, og resultatene det gir, vil kunne leses av kunden i de månedlige rapportene.
Ta en prat med oss
For å finne ut om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Legg ved en detaljert beskrivelse av hvorfor du passer til denne rollen og kom gjerne med eksempler på arbeid du har gjort tidligere.

Vi ser frem til å høre fra deg!
DESIGNER

Digitale designere

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi å styrke teamet med flere digitale designere.

Kort om din rolle
Du vil ha ansvar for alle visuelle kontaktflater som får kundene våre til å skinne. I tillegg til å ha produksjons-ansvar for nye kunder, har du også et forvaltningsansvar for å sørge for at eksisterende kunder fortsetter å skinne. Du vil ikke ha direkte kundekontakt, men få tildelt oppgaver og tilbakemeldinger fra prosjektleder.
Hverdagen som designer
For å mestre jobben som designer i Vekstloop må du kunne arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver for å holde lanseringsplaner og frister. Du vil ha ha tilgang til en rekke etablerte systemer, prinsipper og metoder for å skape suksess for kundene, og du må være kjent med sentrale arbeidsverktøy som Figma, PhotoShop eller tilsvarende. Siden Vekstloop er i løpende utvikling må du også være lærevillig og like å sette deg inn i ny og spennende teknologi.
Ta en prat med oss
For å finne ut om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Fortell kort hvorfor du passer til denne rollen og kom gjerne med eksempler på arbeid du har gjort tidligere.

Vi ser frem til å høre fra deg!
Utvikler

Webflow utviklere

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi å styrke teamet med flere alsidige utviklere.

Kort om din rolle
Du vil ha ansvar for utvikling av all teknisk infrastruktur som får Vekstloop til å fungere. I tillegg til å ha produksjonsansvaret for alt teknisk, har du også et forvaltningsansvar for eksisterende kunder. Du vil ikke ha direkte kundekontakt, men få tildelt oppgaver og tilbakemeldinger fra prosjektleder.
Hverdagen som designer
For å mestre jobben som utvikler i Vekstloop må du kunne arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver for å holde lanseringsplaner og frister. Du vil ha ha tilgang til en rekke etablerte systemer, prinsipper og metoder for å skape suksess for kundene, og du må være kjent med sentrale arbeidsverktøy som Webflow, Figma, Zapier. Siden Vekstloop er i løpende utvikling må du også være lærevillig og like å sette deg inn i ny og spennende teknologi.
Ta en prat med oss
For å finne ut om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Fortell kort hvorfor du passer til denne rollen og kom gjerne med eksempler på arbeid du har gjort tidligere.

Vi ser frem til å høre fra deg!
TEKSTFORFATTER

Selvdreven tekstforfatter med kommersiell teft.

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi flere dyktige tekstforfattere som kan skrive tekst som selger.

Kort om din rolle
Du vil jobbe selvstendig og fungere som en språklig bro mellom ulike kunder og design-avdelingen. Din hovedoppgave vil være å destillere kundens produkt, og omsette denne innsikten til kort og overtalende språk. Teksten du produserer vil i hovedsak brukes til å bygge landing-sider og annonser som er optimalisert for konvertering.
Hverdagen som tekstforfatter
Du vil ha tilgang til et solid og velprøvd malverktøy for å strukturere alt arbeid som må gjøres. Du vil jobbe parallelt med et tam av prosjektledere, designere, utviklere og digitale markedsførere, som alle ønsker å se at du både trives og mestrer din nye rolle.
Ta en prat med oss
For å finne ut om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Det er en fordel om du legger ved prosjekter eller arbeid som du mener vil være relevant for å løse oppdraget.

Vi ser frem til å høre fra deg!
Prosjektleder

Systematisk prosjektleder med gode kommunikasjonsfe
rdigheter.

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi flere dyktige prosjektledere

Kort om din rolle
Du vil ha ansvar for en rekke ulike Vekstloop byggeprosjekter fra start til slutt. En typisk byggeperiode for en ny Vekstloop varer mellom 5-8 uker, og du vil være kundens kontaktpunkt i denne perioden. Du vil fungere som et bindeledd mellom kunden og vårt team av tekstforfattere, designere, utviklere og digitale markedsførere. Din primære oppgave er å sørge for at kunden får en fantastisk opplevelse gjennom hele byggeprosjektet, og sørge for at alle oppgaver blir gjort til riktig tid.
Hverdagen som prosjektleder
Selv om du vil være ansvarlig for produksjonen, er det ikke et krav til at du skal produsere så mye selv. Derfor er dine viktigste egenskaper at du er en god menneskekjenner, som kan kommunisere både skriftlig og muntlig på en trygg og forståelig måte. Du må være super-strukturert og elske To-do lister. Du vil få en rekke mal-verktøy som vil støtte deg på veien, men du må også ha evner til å tenke selv og jobbe selvstendig.
Ta en prat med oss
For å finne u om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Det er en fordel om du legger ved en detaljert beskrivelse av hvorfor du passer til denne rollen.

Vi ser frem til å høre fra deg!
Digital markedsfører

Drivende dyktig digital markedsfører.

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi å styrke teamet med flere dyktige digitale markedsførere.

Kort om din rolle
Du vil ha ansvar for en portefølje av eksisterende kunder og sørge for at kundens Vekstloop presterer optimalt. Du vil være kundens primære kontaktpunkt etter lansering, og din hovedoppgave er at resultatene til kunden skal bli bedre over tid. Så enkelt, og så vanskelig.
Hverdagen som digital markedsfører
For å kunne trene opp kundens Vekstloop til å prestere bedre over tid, vil du ha tilgang til en rekke ulike systemer, prinsipper og metoder. Du vil også styre annonsene til alle dine kunder og må derfor være godt kjent med annonseverktøy som Google, Facebook, LinkedIn og Snapchat. Du må kunne tenke selvstendig, og legge planer på hva som må gjøres på kort og lang sikt for å optimalisere resultatene. Jobben du gjør, og resultatene det gir, vil kunne leses av kunden i de månedlige rapportene.
Ta en prat med oss
For å finne ut om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Legg ved en detaljert beskrivelse av hvorfor du passer til denne rollen og kom gjerne med eksempler på arbeid du har gjort tidligere.

Vi ser frem til å høre fra deg!
DESIGNER

Digitale designere

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi å styrke teamet med flere digitale designere.

Kort om din rolle
Du vil ha ansvar for alle visuelle kontaktflater som får kundene våre til å skinne. I tillegg til å ha produksjons-ansvar for nye kunder, har du også et forvaltningsansvar for å sørge for at eksisterende kunder fortsetter å skinne. Du vil ikke ha direkte kundekontakt, men få tildelt oppgaver og tilbakemeldinger fra prosjektleder.
Hverdagen som designer
For å mestre jobben som designer i Vekstloop må du kunne arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver for å holde lanseringsplaner og frister. Du vil ha ha tilgang til en rekke etablerte systemer, prinsipper og metoder for å skape suksess for kundene, og du må være kjent med sentrale arbeidsverktøy som Figma, PhotoShop eller tilsvarende. Siden Vekstloop er i løpende utvikling må du også være lærevillig og like å sette deg inn i ny og spennende teknologi.
Ta en prat med oss
For å finne ut om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Fortell kort hvorfor du passer til denne rollen og kom gjerne med eksempler på arbeid du har gjort tidligere.

Vi ser frem til å høre fra deg!
Utvikler

Webflow utviklere

Med en raskt voksende kundeliste trenger vi å styrke teamet med flere alsidige utviklere.

Kort om din rolle
Du vil ha ansvar for utvikling av all teknisk infrastruktur som får Vekstloop til å fungere. I tillegg til å ha produksjonsansvaret for alt teknisk, har du også et forvaltningsansvar for eksisterende kunder. Du vil ikke ha direkte kundekontakt, men få tildelt oppgaver og tilbakemeldinger fra prosjektleder.
Hverdagen som designer
For å mestre jobben som utvikler i Vekstloop må du kunne arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver for å holde lanseringsplaner og frister. Du vil ha ha tilgang til en rekke etablerte systemer, prinsipper og metoder for å skape suksess for kundene, og du må være kjent med sentrale arbeidsverktøy som Webflow, Figma, Zapier. Siden Vekstloop er i løpende utvikling må du også være lærevillig og like å sette deg inn i ny og spennende teknologi.
Ta en prat med oss
For å finne ut om vi er en god match vil vi oppfordre til å sende en kortfattet beskrivelse av deg selv til aleksander@vekstloop.no. Fortell kort hvorfor du passer til denne rollen og kom gjerne med eksempler på arbeid du har gjort tidligere.

Vi ser frem til å høre fra deg!
Sveip til venstre eller høyre for å navigere