Teknisk oppsett, sporing & testing

I dette steget jobber utviklerne med å koble sammen alle de ulike delene av din Vekstloop, slik at alt virker som det skal.

I dette steget skal alt testes og kontrolleres for å se at sporinger, konverteringer, målinger og analyse virker som det skal.

Du vil få tilgang til et Google regneark der vi samler inn alle kunder som ønsker å komme i kontakt med deg.

Utviklerne sørger også for å sette opp varsling hver gang en kunde registrerer seg og sørger for at kunden mottar SMS bekreftelse.

Sjekkboks

Hva må du huske på?

Test Vekstloop ved å legge inn en fiktiv bestilling
Kontroller at du får varslinger når nye kunder registrerer seg
Gjør deg kjent med Google regnearket hvor kundene lagres
Etabler gode rutiner for håndtering av innkommende kunder