Papirarbeid og nødvendige tilganger

For å kunne annonsere på vegne av din bedrift, trenger Vekstloop tilgang og rettigheter. I dette steget kan du lese mer om hva som gjøres og hvorfor det er viktig å få dette på plass tidlig i prosessen.

Tilgang til annonsekonto og betalingskort

I dette steget vil vi opprette nye annonsekontoer som vil styre alle annonser til din bedrift. I den forbindelse vil du motta en forespørsel om å la Vekstloop annonsere på vegne av bedriften. Du vil også motta innlogging til de ulike annonse-kontoene og bli bedt om å legge inn betalingskort som skal brukes til din annonsering.

Databehandleravtale

Datatilsynet krever at alle norske bedrifter som utveksler persondata må ha en Databehandleravtale. Avtalen regulerer at selskap A får innsyn i persondata som selskap B har samlet inn. Dette kan feks være navn, adresse og telefonnummer som sluttkunder registrerer når de ønsker å bli kunde hos deg.

Det er oppdragsgiver (altså bedriften din) som er ansvarlig for utforming av Databehandleravtalen. Om dere har en slik avtale fra før kan du sende den til din prosjektleder. I kundemappen finner dere også en mal fra datatilsynet som dere kan bruke.

Personvernerklæring

En Personvernerklæring beskriver hvilke informasjon vi samler inn om brukerne som besøker nettsiden din. En slik oversikt forklarer også hvilke verktøy vi bruker for å skape en personlig tilpasset kundeopplevelse.

Det er oppdragsgiver (altså bedriften din) som er ansvarlig for utforming av Personvernerklæring. Din prosjektleder vil imidleritd bistå med å legge inn hvilke verktøy vi bruker. Om bedriften har en Personvernerklæring fra før, kan du sende denne til din prosjektleder. I kundemappen finner dere også en mal fra datatilsynet som dere kan bruke.

Sjekkboks

Hva må du huske på?

Gi Vekstloop tilgang til bedriftens Facebook Side
Legg inn betalingskort på Facebook og Google
Fyll ut Personvernerklæring i Kundemappen
Fyll ut Databehandleravtale i Kundemappen